Grey Herringbone Suit

Regular price 9,900 ฿

สูทสีเทากลางลายก้างปลาเป็นสูทสีเทาที่จะช่วยให้คุณดูเป็นกันเองและ Casual กว่าสูทสีเทาเข้ม ลายก้างปลาช่วยเพิ่มลูกเล่นเล็กน้อยบนสูท ถือว่าเป็นลายที่สุภาพมาก

Suggested Occasion: Business, Business Casual

Fabric: 50% Wool

Color: Grey

Pattern: Herringbone

Fineness: Low

Code: 51007-5