Light Grey Check Suit (Prince of Wales)

Regular price 17,000 ฿

สูทสีเทาอ่อนลายตารางฟ้าเป็นลายสูทคลาสสิคที่ผู้ชายควรมี ดูเป็นผู้ชายมีคลาส เป็นสูทที่ราชวงศ์ยุโรปในสมัยก่อนชอบใส่กันมาก จนได้รับชื่อเรียกว่า Prince of Wales

Suggested Occasion: Wedding, Business Casual, casual

Fabric: 100% Wool

Color: Light Grey

Pattern: Check

Fineness: Medium - Super 100

Code: 21124-3