Light Grey (Italian Wool)

Regular price 6,600 ฿

Vitale Barberis Canonico เป็นแบรนด์ผ้าวูลคุณภาพระดับโลกจากอิตาลี ผลิตจากโรงงานของทาง Vitale Barberis Canonico อายุกว่า 350 ปี เนื้อผ้ามีความนุ่มและแข็งแรง มีน้ำหนักกำลังดีทิ้งตัวสวยและมีความเงา เหมาะกับการใส่ออกงานเป็น ลายผ้าจากอิตาลีสวยคลาสสิค ตัดออกมาแล้วดูเป็นสูทมีราคา ดูภูมิฐาน

Color: Light Grey

Pattern: Twill

Fineness: High - Super 110